• BI Studio je poslovno orodje za vsakogar

    Številne možnosti uporabe in prednosti za celotno podjetje in različne industrije

    LIVE DEMO

Kako BI Studio uporabljajo različni oddelki?

Finance

Finančni oddelek uporablja BI Studio, kot orodje za spremljanje finančnega rezultata, prihodkov in dobičkonosnosti, ugotavljanje uspešnosti investicij ter za primerjavo s plani.

[read more=”Več” less=”Manj”]

Vpogled v aktualne podatke, prikazane v tabelah, grafih, na poročilih in v preglednih Dashboardih, jim omogoča, da sprejemajo hitre odločitve in pravočasno ukrepajo, predvsem pa zagotavlja velik prihranek časa s pripravo analiz in poročil.

[/read]

Vodstvo

Vodstvo podjetja uporablja orodje BI Studio za ugotavljaje trenutnega stanja v podjetju in uspešnosti, pregled nad celotnim poslovanjem ter spremljanje doseganja planov.

[read more=”Več” less=”Manj”]

Realni podatki o uspešnosti podjetja so ključnega pomena za sprejemanje odločitev in vpeljavo pravočasnih ukrepov. Vodstvo podjetja ima na preglednih Dashboardih hiter vpogled v trenutno stanje, poročila in analize z aktualnimi podatki, pa so jim na voljo z enim klikom.

[/read]

Prodaja

Prodajni oddelek uporablja BI Studio, kot orodje za spremljanje rezultatov prodaje po posameznih produktih, lokacijah, prodajnih aktivnostih, prodajnih akcijah in podobno.

[read more=”Več” less=”Manj”]

Podatki in analize v realnem času, jim omogočajo, da izbirajo med najuspešnejšimi akcijami, spodbujajo aktivnosti in produkte, ki prinašajo najboljše rezultate ter ugotavljajo vzroke in pravočasno ukrepajo v primeru slabših rezultatov.

[/read]

Marketing

Oddelek trženja uporablja orodje BI Studio za spremljanje uspešnosti posameznih trženjskih akcij, iskanje najučinkovitejših tržnih kanalov in ugotavljanje tržnega deleža.

[read more=”Več” less=”Manj”]

Realni podatki uspešnosti posamezne trženjske kampanje omogočajo hitro sledenje trendom in ugotavljanje uspešnosti. Tržniki primerjajo vložena sredstva z realnimi učinki posamezne kampanje in se tako lažje odločajo za nadaljne korake.

[/read]

Se ne najdete v omenjenih dejavnostih ali oddelkih, imate specifične zahteve?

Brez skrbi. Sistem je zasnovan tako, da lahko zadovolji še tako specifične zahteve, hkrati pa je primeren za praktično vse dejavnosti. Preprosto nas pokličite ali nam pišite in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vas.

Kako BI Studio uporabljajo podjetja v različnih industrijah?

Trgovina

Orodje BI Studio podjetju v trgovinski industriji med drugim omogoča spremljanje prodaje po posamezni lokaciji, produktu ali prodajalcu, ugotavljanje uspešnosti raznih akcij ter promocij in sledenje nakupnim navadam strank.

Proizvodnja

Orodje BI Studio podjetju v proizvodni industriji omogoča natančen vpogled v uspešnost posameznega dela proizvodnega procesa in analizo stroškov, s tem pa omogoča hitro izvajanje ukrepov s ciljem povečanja dodane vrednosti.

Veleprodaja

Orodje BI Studio podjetju v industriji veleprodaje omogoča kalkulacijo in sledenje prodajnim in nabavnim cenam ter razlikam v ceni. Primerjava trenutnega stanja s preteklimi rezultati in plani jim omogoča celovit vpogled v uspešnost.

Javna ustanova

Orodje BI Studio omogoča izobraževalni, zdravstveni, finančni ali drugi javni ustanovi transparenten pregled nad stroški poslovanja, pridobljenimi sredstvi, primerjavo s plani in enostavno ugotavljanje splošne uspešnosti poslovanja.

Storitve

Orodje BI Studio storitvenemu podjetju med drugim omogoča spremljanje stroškov, prihodkov in uspešnosti posameznega projekta. Poleg tega omogoča ugotavljanje najdonosnejših strank, produktov in zaposlenih.

Nastanitve

Orodje BI Studio podjetju v nastanitveni dejavnosti omogoča natančno spremljanje trenutne in pretekle zasedenosti nastanitev, prihodkov in stroškov ter jim s tem omogoča lažje določanje cen in sprejemanje drugih ključnih odločitev.

Še niste povsem prepričani ali je aplikacija BI Studio pravo orodje za vas?

Brez skrbi. Zagotovite si 30-dnevni brezplačni preizkus z možnostjo vzpostavitve demo verzije na vaših realnih podatkih in se odločite takrat.